Spinaker Multimedia
Wsparcie unijne

Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Projekt: "Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur"

Grantobiorca: Andrzej Białozór Spinaker Multimedia

Wartość grantu: 23.535,33 zł

Wróć »